Enwolt

NIE PŁAĆ JUŻ
RACHUNKÓW ZA PRĄD

Wyceniamy • Pomagamy w dofinansowaniu • Instalujemy

Serdecznie
witamy

na stronie firmy ENWOLT wszystkie osoby zainteresowane tematyką  fotowoltaiki.  Zielona Energia przestała już być energią przyszłości.

To już jest nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ, w którą wkraczamy świadomie, dokonując rozsądnego wyboru na rzecz takich wartości, jak: 

Panele fotowoltaiczne stanowią obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź energetyki, sprawiając, że  gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy, a także gospodarstwa rolnicze stają się niezależne energetycznie.

Bateria ogniw fotowoltaicznych to BATERIA KORZYŚCI!

Tania energia

Czysta energia

Niezawodna energia

Uniwersalna energia
(elektryczna oraz ciepła)

Panele fotowoltaiczne stanowią obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź energetyki, sprawiając, że  gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy, a także gospodarstwa rolnicze stają się niezależne energetycznie.

Bateria ogniw fotowoltaicznych to BATERIA KORZYŚCI!

Instalacja fotowoltaiczna
a TWOJE KORZYŚCI

Kliknij kategorie by dowiedzieć się więcej
Oszczędności

Energia elektryczna w Polsce nie tanieje, a wykresy pokazują wręcz coraz bardziej dynamiczny wzrost cen. Najtańsza energia to własna energia – warto o tym pamiętać.

Aktualnie inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się przeciętnie po 7 latach. Potem już tylko można liczyć zyski.

Niezależność

Własna energia to zabezpieczenie od strony jakiejkolwiek awarii linii przesyłowych. Rzecz szczególnie istotna dla rolników oraz firm produkcyjnych i nie bez znaczenia także dla gospodarstw domowych. Godną uwagi kwestią jest także możliwość sprzedaży nadwyżek mocy do sieci lub ich rozliczanie w okresach zmniejszonej produkcji (w porach nocnych, w miesiącach zimowych etc.). Dodatkowe plusy to niskie koszty eksploatacji oraz niemal bezobsługowe funkcjonowanie instalacji.

Dotacje i usługi

Rozwój fotowoltaiki jest od lat wspierany przez organizacje rządowe i samorządowe. Na każdym szczeblu administracyjnym funkcjonują programy refundujące znaczne części kosztów inwestycji, zarówno z funduszy krajowych, jak również z funduszy UE. Istnieją także produkty bankowe zorientowane konkretnie na fotowoltaikę i umożliwiające uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach. Warto dowiadywać się zarówno w gminie, jak i w powiecie, ponieważ przy sprzyjających okolicznościach można sfinalizować inwestycję przy bardzo symbolicznych nakładach własnych.

Ochrona środowiska

Energia słoneczna to najczystsza z możliwych form energii:

  • bez emisji spalin, gazów cieplarnianych i jakichkolwiek innych trujących substancji;
  • bez degradacji środowiska, spowodowanej wydobyciem;
  • bez hałasu (falownik wytwarza dźwięk ok. 18 – 25 dB, czyli na poziomie szeptu);
  • bez jakichkolwiek odpadów produkcyjnych;
  • bez zużywania wody.

I jest przy tym praktycznie niewyczerpalna.

Komfort i wygoda
  • Bezobsługowy system produkcji prądu elektrycznego.
  • Bezawaryjność i długa żywotność.
  • Montaż instalacji nie wymaga przebudowy domu ani pozwoleń budowlanych.
instalacja fotowoltaiczna

Jak działa
INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA?

panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne absorbują promieniowanie słoneczne i przekształcają je na prąd stały.
Inwerter (przetwornica) dokonuje transformacji prądu stałego na prąd przemienny, który następnie może zostać wykorzystany do zasilania dowolnych urządzeń elektrycznych.
W przypadku wyprodukowania mocy przekraczającej bieżące zapotrzebowanie, nadwyżka energii może zostać przekazana (sprzedana) do sieci.

Z ekonomicznego punktu widzenia konsument energii staje się w tym momencie prosumentem, a więc jednocześnie kupuje i sprzedaje energię do sieci.

Korzyści są znaczne: od oszczędności, poprzez samowystarczalność energetyczną, aż po generowanie zysków.

Główne elementy
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ:

Kliknij kategorie by dowiedzieć się więcej
Panele fotowoltaiczne

PANELE FOTOWOLTAICZNE – najistotniejsza, najbardziej rozpoznawalna i jednocześnie najkosztowniejsza część całej instalacji. Panele składają się z ogniw fotoelektrycznych, w których zachodzi przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Optymalnym, a więc najbardziej opłacalnym ekonomicznie wariantem jest takie dobranie łącznej mocy paneli fotowoltaicznych, aby pokrywała się ona z zapotrzebowaniem energetycznym gospodarstwa domowego (rolnego, firmy etc.).

Inwerter (przetwornica elektryczna)

INWERTER (przetwornica elektryczna) – element instalacji dokonujący przekształcenia wyprodukowanego prądu stałego w prąd przemienny o parametrach zgodnych z obowiązującymi wymogami. Dzięki temu wygenerowany prąd może być na bieżąco wykorzystywany do zasilania wszelkich urządzeń, a nadwyżka mocy będzie odprowadzana do sieci. Wysokość nadwyżki jest dokumentowana przez specjalny licznik, montowany przez operatora sieci.

System montażowy

SYSTEM MONTAŻOWY – Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno osprzęt, jak i technologie zapewniające prawidłowe mocowanie paneli, ich efektywną wentylację, a także bezpieczeństwo podczas burzy (również gradowej) i silnego wiatru.

Okablowanie i zabezpieczenia

OKABLOWANIE I ZABEZPIECZENIA – czyli cały wewnętrzny system przesyłowy. Dzielimy go na dwie zasadnicze części:

  • Okablowanie segmentu prądu stałego (DC), łączące panele PV z falownikiem. Ta część wewnętrznej sieci znajduje się głównie na zewnątrz, dlatego niezmiernie ważna jest izolacja ochronna, zabezpieczająca elementy instalacji przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Okablowanie segmentu prądu przemiennego (AC), pomiędzy falownikiem a rozdzielnią (skrzynką bezpieczników).

W skrzynkach DC umieszczane są dodatkowe zabezpieczenia, chroniące całość instalacji przed potencjalnymi usterkami, a tym samym gwarantujące długoletnią żywotność całego systemu.

Firma
ENWOLT
zapewnia ponadto:

minimum formalności;
szybki i sprawny montaż;
dostosowanie optymalnych technologii do potrzeb Klienta;
pomoc w uzyskaniu kredytu oraz dotacji;
wykonanie projektu instalacji;
regulacje prawne, zgłoszenie instalacji do PGE oraz jej odbiór przez uprawniony organ administracyjny.

Realizacje

Kliknij zdjęcie aby przejść do szczegółowej galerii realizacji

Dowiedz się więcej

„Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach

„Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach

„Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji

Przyszłość fotowoltaiki to magazyny energii…

Przyszłość fotowoltaiki to magazyny energii…

Wiele osób zadaje sobie pytanie: w jakim kierunku podąży fotowoltaika? Czy jej gwałtowny rozwój nie spowoduje spadku cen prądu, a tym samym nie postawi pod znakiem zapytania opłacalności inwestycji we własną instalację?

Zaufaj doświadczeniu firmy ENWOLT
a wówczas montaż fotowoltaiki przebiegnie szybko i bez żadnych problemów!

Zamów BEZPŁATNY AUDYT
Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde pytania i doradzą przy wyborze najbardziej optymalnego i korzystnego rozwiązania.

15 + 15 =